VirtueleThuiszorg©

VirtueleThuiszorg© is een holistisch ecosysteem dat als dienst wordt aangeboden aan zorg organisaties met als doel:
– 15% meer cliënten zorg kunnen geven met hetzelfde aantal fte.
– Hogere ervaren kwaliteit van zorg.
– Meer eigen regie en zelf management
– Ontlasten van mantelzorg druk

VirtueleThuiszorg© wordt o.a. gefaciliteerd bij: Surplus, Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Verpleegthuis (Fundis), Aafje, Lelie Zorggroep, Meander Groep Zuid Limburg, Curamare, Iriz Zorgroep, SWVO en Schutsezorg Tholen. Ook wordt de dienst gefaciliteerd in het sociaal domein programma Digitaal-Thuis zoals in Zeeland en Rotterdam. 

VirtueleThuiszorg© is een dienst waarbij iedere zorgvrager op aangeven van de zorgverlener gebruik kan maken van een breed scala aan digitale hulpmiddelen. Daarbij heeft men recht op alles maar krijgt men wat men nodig heeft. Alle inzet van hulpmiddelen moet een doel dienen vanuit de gedachte van positieve gezondheid en een holistische blik.

Op basis van oorzaak en gevolg komen we tot de juiste inzet. Hiermee geven we terug een eigenwaarde en zelfstandigheid. Wordt daarnaast het informele netwerk en overbelaste mantelzorgers ondersteund. Op deze manier kunnen de betrokken zorgorganisaties betere en effectievere zorg bieden.

Op deze websites staat meer informatie over de digitale hulpmiddelen die we inzetten, de ervaringen van gebruikers en professionals, gebruikers uitleg etc.